Voorafgaand aan de eerste behandeling vult u het anamneseformulier (digitaal) in. Dit formulier geeft de osteopaat een eerste indruk van uw medische voorgeschiedenis. Tijdens de eerste afspraak vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats aan de hand van het anamnese formulier.

Daarna volgt het onderzoek van het gehele lichaam, waarbij de osteopaat beoordeelt hoe de beweeglijkheid is van alle weefsels in het lichaam.
Vervolgens beoordeelt de osteopaat of er een indicatie voor behandeling is.

Er wordt besproken wat de gevonden bewegingsbeperkingen zijn en hoe deze in verband kunnen staan met de klacht. Hierna bespreekt de osteopaat met uw het verdere behandelplan.

behandeling1
behandeling2

De behandeling grijpt aan op de plaats waar het bewegingsverlies het grootst is. Dit hoeft niet altijd de plaats te zijn waar de klacht wordt ervaren. Rugklachten kunnen bv ontstaan door een bewegingsverlies van een wervel, maar ook een voet of het middenrif kunnen van invloed zijn.

Darmkrampjes bij baby’s kunnen ontstaan door bewegingsverlies van het heiligbeen of een niet goed functioneren van het middenrif.

Voor de behandeling maakt de osteopaat gebruikt van (zachte) manuele behandeltechnieken die onder andere gericht zijn op organen, schedel, zenuwen, bloedvaten, gewrichten, spieren en vliezen (fascia).

De osteopaat maakt geen gebruik van apparatuur en medicatie.
Daarnaast kan de osteopaat adviezen geven ten aanzien van eet- en leefgewoonte.

Na de behandeling heeft het lichaam de tijd nodig om te reageren op de behandeling. Soms treedt na een behandeling in eerste instantie verergering van de klacht op.

Daarbij kunnen oude klachten terugkomen en kan vermoeidheid optreden. Het lichaam gaat op zoek naar een nieuw evenwicht.

Indien nodig kan de osteopaat u adviseren andere disciplines te consulteren, zoals uw huisarts/ specialist/ fysiotherapeut en diverse andere hulpverleners.

behandeling3